Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

1. Nguyên tắc chung.

Pushdy hiểu rõ tầm quan trọng của sự bảo mật thông tin cá nhân của Bạn/Người sử dụng Pushdy. Chúng tôi cố gắng minh bạch hóa về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển và lưu trữ thông tin cá nhân của người sử dụng trong quá trình sử dụng Pushdy. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Privacy Policy) cung cấp tổng quan về những dữ liệu nào chúng tôi thu thập, tại sao chúng tôi thu thập và những gì chúng tôi làm với dữ liệu đó.

Vui lòng lưu ý rằng Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này được áp dụng ngay khi người sử dụng dùng Dịch vụ của chúng tôi. Vì vậy, người sử dụng cần đọc cẩn thận Chính sách bảo mật thông tin cá nhân bởi vì bất kỳ lúc nào người sử dụng dùng Dịch vụ, tức là người sử dụng đồng ý với các điều kiện và điều khoản mà chúng tôi quy định trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân và các phần bổ sung của nó. Nếu không đồng ý với các điều kiện và điều khoản đó, thì người sử dụng không được sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách này vào mọi thời điểm. Bản sửa đổi có hiệu lực ngay tại thời điểm chúng tôi cập nhật. Sau khi Chính sách bảo mật thông tin cá nhân được cập nhật, Người sử dụng vẫn sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người sử dụng đã hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật thông tin cá nhân mới.


2. Chúng tôi thu thập thông tin gì từ người sử dụng?

a) Thông tin mà người sử dụng cung cấp trực tiếp cho Pushdy:

Khi truy cập vào Pushdy, chúng tôi sẽ yêu cầu người sử dụng đăng nhập qua email. Vì vậy, chúng tôi sẽ thu thập thông tin email của người sử dụng.


b) Thông tin người sử dụng cung cấp trong quá trình sử dụng ứng dụng:

Thông tin đăng nhập: Thời gian và thời lượng người dùng sử dụng Dịch vụ, và bất kỳ thông tin nào khác được lưu trữ thiết bị của người dùng.

Thông tin thiết bị: thông tin trình duyệt, địa chỉ IP, phiên bản hệ điều hành và cài đặt thiết bị của người dùng.

Thông tin người dùng của ứng dụng: thông tin người dùng gửi lên Pushdy thông qua API.


3. Chúng tôi sử dụng thông tin của người sử dụng như thế nào?

Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp một cách có trách nhiệm và sẽ nỗ lực hết mình trong việc bảo mật thông tin. Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng cho những mục đích sau:

Cung cấp các dịch vụ nội dung tương ứng phù hợp với nhu cầu của từng người sử dụng

Phân tích, tối ưu trải nghiệm của người dùng và hệ thống.

Đưa ra các giải pháp tối ưu dữ liệu cho nhà phát triển.


4. Chúng tôi tiết lộ thông tin của người sử dụng cho ai?

a) Đối tác kinh doanh tin cậy

Trường hợp bạn sử dụng Pushdy với gói "FREE PLAN" chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của người dùng với đối tác kinh doanh tin cậy. Những pháp nhân này có thể sử dụng thông tin của người dùng để cung cấp các dịch vụ mà người dùng yêu cầu. Tuy nhiên, các tổ chức này không được sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để quảng cáo tiếp thị dưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa được sự đồng ý của người dùng.


b) Các bên chính quyền, pháp lý

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài nếu Chúng tôi tin rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:

Đáp ứng bất kỳ điều luật, quy định, thủ tục pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền;

Thực thi điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng.

Phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật.

Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Chúng tôi, đối tác hoặc người dùng của Chúng tôi, hoặc công chúng không bị tổn hại khi cần thiết hoặc được cho phép bởi luật pháp.


5. Lưu trữ dữ liệu.

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin về Bạn trong thời gian cần thiết cho mục đích mà thông tin được thu thập hoặc theo yêu cầu của Khách hàng hoặc theo luật pháp hiện hành.


6. Sử dụng các công nghệ lưu trữ cục bộ khác.

Chúng tôi và các đối tác của mình sử dụng nhiều loại công nghệ để thu thập và lưu trữ thông tin khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ. Quá trình này có thể bao gồm việc sử dụng các công nghệ lưu trữ cục bộ tương đương để:

Có thể nhớ ký tự đăng nhập của người sử dụng để người sử dụng không phải nhập các ký tự đó mỗi khi đăng nhập vào dịch vụ;

Giúp Chúng tôi và đối tác hiểu những phần nào của Dịch vụ phổ biến nhất bởi vì chúng giúp Chúng tôi thấy Khách hàng truy cập vào những trang và tính năng nào cũng như thời gian mà họ sử dụng trên các trang đó. Bằng cách nghiên cứu loại thông tin này, Chúng tôi có thể điều chỉnh Dịch vụ cho phù hợp và cung cấp cho Khách hàng trải nghiệm tốt hơn;


7. Bảo mật dữ liệu.

Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của Chúng tôi. Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo dữ liệu cá nhân của Khách hàng được bảo vệ để không bị truy cập trái phép hoặc tình cờ, bị xử lý hoặc xóa bỏ. Chúng tôi duy trì cam kết bảo mật dữ liệu này bằng cách áp dụng những biện pháp vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng

Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên và người đại diện của Chúng tôi truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho Chúng tôi và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.


8. Liên lạc

Email: contact@pushdy.com
Điện thoại: +84 24 6253 7515
Địa chỉ: 36 Hoàng Cầu , Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.